پیشگیری از بیماری ها

تعداد بازدید:۵۴۳

کارشناس مسئول بیماریها

نام و نام خانوادگی:  اسماعیل قربانی

مدرک و رشته تحصیلی:کارشناسی ارشد بیولوژی وکنترل ناقلین بیماریها (حشره شناسی پزشکی )

 

شماره تماس: 04532137687 

شرح وظایف:

1-مسئول مبارزه با بیماریها و پیشگیری

2-کارشناس برنامه های  بیماریهای واگیر ( ایمن سازی  کودکان ،  مسئول حفظ زنجیره سرمای واکسن های روتین  و تحویل واکسن های روتین به مراکز خدمات جامع سلامت ، مدیریت هوشمند سازی زنجیره سرما ، برنامه سل و جذام ، بیماری ویروسی ایدز و بیماریهای مغاربتی ،  برنامه بیماریهای منتقله از آب و غذا بویژه التور ، برنامه بیماریهای قابل پیشگیری از واکسن (  فلج اطفال ، مننژیت و هپاتیت ، سرخک ) ، بیماریهای زئونوز( تب مالت ، هاری ، حیوان گزیدگی ، .... ، گزارش  روزانه موارد مشکوک کرونا به معاونت امور بهداشتی استان ، دریافت نتیجه تست کرونا و ارسال به  آزمایشگاه  

اسامی پرسنل:

خانم زهرا رسولی اقدم

آخرین ویرایش۱۶ آبان ۱۴۰۰